Om kedjan

Bilglasspecialisten AB grundades under 2014 av några glasmästerier.

Marknaden gällande glasföretag i Sverige har ändras snabbt de senaste åren. Det är en stor konkurrens mellan de snabbt växande glasföretagen, ofta med stora investerare i grunden, och de mindre glasmästerierna ute på orterna.

Vi på orterna väljer oftast därför att gå ihop för att bli starkare tillsammans. Vi fortsätter att hålla en hög kvalité på våra jobb och vi främjar för den lokala gemenskapen och den Nöjda-Kundgarantin.

Koncept

Vår affärsidé är att växa genom att gå samman med lokala glasmästare ute på orterna. Vi tecknar gemensamt avtal med leverantörer och försäkringsbolag. Vi marknadsför oss ut till kund med ett gemensamt namn för att effektivisera ekonomin för den ensamma företagaren. På detta sätt blir vi starkare marknadsmässigt. Vårt koncept är unikt och väldigt lovande.

Vi på Bilglasspecialisten kommer ständigt att ha kunden i fokus och lyssna på hur kunden vill ha det. Detta för att på bästa sätt kunna bli den Bilglaskedja med störst kundnöjdhet i landet.

Just nu finns vi på tre orter: Lerums kommun, Härryda kommun samt Kungsbacka kommun.

Vår ambition är att bli många fler verkstäder inom en snar framtid.

Vi siktar just nu på fler verkstäder i Göteborgsområdet.

Är du en framtida franchisetagare och är intresserad av ett vinnande koncept?

Hör gärna av dig till oss på Bilglasspecialisten så expanderar vi ihop samtidigt som ditt enskilda företag blir större och effektivare.

Företagen som ingår i kedjan