Miljö

Vi på bilglasspecialisten är väldigt miljömedvetna. Vi är certifierade genom Swedeglas United. De tar hand om vårt gamla bilglas, som återigen går in i kretsloppet och blir till andra olika produkter, såsom isolering, glasfiber, övriga plastprodukter m.m.

Alla våra lånebilar är miljöbilar för att påverka naturen så lite som möjligt.

Kontorsmaterialet vi använder oss av är miljövänliga produkter.

Vi sorterar även allt vårt avfall/skräp på våra lokala återvinningscentraler. Detta för att det skall vara så miljövänligt som möjligt.

Alla våra anställda har genomgått utbildningar för grönt miljötänkande så att vi alla skall spara på naturens resurser så mycket som möjligt.

Samtliga företag som ingår i Bilglasspecialisten är certifierade genom Swedeglas United.